poniedziałek, 17 maja 2021

 17.05.2021 r.

Dziś rozpoczynamy cykl wycieczek "Królewskim szlakiem po Kociewiu" w ramach projektu "W cieniu wielkiego zamku", dofinansowanego ze środków Gminy Gniew. Nasz cel - Piaseczno, bowiem w tutejszej świątyni król Jan III Sobieskie składał bowiem wota dziękczynne po bitwach pod Chocimiem i Żurawnem, odbudował ją po zniszczeniach wojen ze Szwedami. 

Zbiórka Rowerowych Włóczykijów - jak zwykle koło naszej Celiny.Nasz "królewski" szlak z Gniewa prowadzi ulicą F. Czarnowskiego, Gniewskie Młyny. Za Wierzycą kierujemy   się w stronę Skórcza. Podjazd pod górkę jest dosyć długi, ale niezbyt wymagający. Na odpoczynek zatrzymujemy się przy stojącej u zbiegu dróg kapliczce, która prawdopodobnie została wybudowana na pocz. XX w. za czasów kiedy proboszczem był ks. Franciszek Filarski (1915 – 1927). Znajduje się na rozstaju dróg wychodzących do Gniewu i Brodów. Miała chronić mieszkańców przed chorobami nieszczęściami.

W Gogolewie skręcamy w lewo, by polną drogą bezpiecznie dojechać do Piaseczna. Na rozstaju dróg prowadzących do osady Piaseckie Pole oraz do Gogolewa stoi metalowy krzyż. Ten metalowy krzyż z figurą Chrystusa, ustawiony jest na postumencie z datą 1886 r. W tym właśnie roku został wybudowany dla ochrony wsi przed chorobami i nieszczęściami.


W Piasecznie zatrzymaliśmy się przy kościele, którego budowę rozpoczęli Krzyżacy jeszcze w 1385 r.  Z historią piaseckiego sanktuarium związana jest postać starosty gniewskiego, Jana Sobieskiego, który  zlecił odbudowę kościoła. W liście z Bracławia z 1675 r. napisał m.in.: „Ofiarowaliśmy Panu Bogu, że kościół w Piasecznie mamy zasklepić (…)”. Budowniczy Bartłomiej Ranisch wykonał wtedy sklepienie nad nawami kościoła oraz kryptę pod prezbiterium. Efekty tych prac oglądała w sierpniu 1676 r. królowa Maria Kazimiera Sobieska, która odwiedziła Piaseczno. Jan Sobieski  złożył tu wota dziękczynne po bitwach pod Chocimiem i Żurawnem.

 
 
Przejeżdżając przez wieś, mijamy cmentarz z piękną kaplicą. Kierujemy się w stronę „studzienki” - miejscu kultu i celu pielgrzymek. Do objawień Matki Boskiej we wsi doszło w 1380 lub 1378 r. (usankcjonowane przez kościół katolicki zostały dopiero w 1649), co zapoczątkowało intensywny ruch pielgrzymkowy.  Pierwsza kaplica murowana została tu zbudowana w 1727. Obecny zespół pochodzi z lat 1967-1978. Powstał głównie z inicjatywy ks. prałata Kazimierza Myszkowskiego w kształcie łodzi z żaglem.

 


Zatrzymaliśmy się na krótki odpoczynek pod piękną kwitnącą jabłonią.

 


A potem podążyliśmy ku nowoczesności - ku wiatrakom. Z Piaseczna wyjechaliśmy na drogę 91, by po krótkiej chwili skręcić w prawo w szeroką drogę prowadzącą do Tymawy. Podziwialiśmy ogromne wiatraki, które czekają na uruchomienie.